algemeen

Privacybeleid

Horseback Holidays is een onderdeel van Recreactiepark Beringerzand. 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken auto
 • Groepssamenstelling
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, via de Chatfunctie op onze website of via overige correspondentie
 • Gegevens over uw klik- en zoekgedrag op onze website

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de AVG-wetgeving privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Hierdoor is er vooraf geen toestemming van de gebruiker nodig voor het plaatsen van deze cookies. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media

Horseback Holidays heeft een aantal sociale media-accounts, waaronder Facebook, Instagram en Pinterest. Op deze social media accounts kun je reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten die wij hebben geplaatst of ons vragen stellen. Daarbij worden dan door het betreffende social media platform cookies geplaatst op de harde schijf van het apparaat dat je gebruikt. Wij krijgen tevens via de betreffende social media de beschikking over de gegevens waarvoor je het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn je basis-accountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor je het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Daarbij komen nog de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt. We verwerken de persoonsgegevens die we zo hebben verkregen, om de gestelde vragen te beantwoorden en om een profiel te krijgen van de bezoekers van onze social media pagina’s. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en het verdere gebruik van je persoonlijke gegevens door de verschillende social media, verwijzen wij naar het privacy beleid van de betreffende social media.

YouTube

Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze website. Vanaf het moment dat u op de afspeelknop klikt, worden er cookies van Youtube geplaatst. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg de privacy policy van YouTube voor meer informatie. Links naar website van derde partijen Onze website omvat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van gegevens op de betreffende website van derde partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het verwerken van gegevens.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw boeking of wanneer u zich via de website heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, kunt u zich hiervoor tevens afmelden via het sturen van een e-mail naar marketing@beringerzand.nl .

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven door hun ouders of voogd of verantwoordelijk zorgprofessional. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beringerzand.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Camera toezicht

Onze camping bewaken wij (deels) met behulp van camera’s. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de veiligheid van gasten op Beringerzand te waarborgen en ter bescherming van gebouwen en eigendommen . Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we conform wettelijke bewaartermijn gedurende 7 jaar.
 • Gegevens die u verstrekt als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, bewaren we zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of aanmelding, met een maximum van 7 jaar.
 • De persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw contact met onze receptie via e-mail, WhatsApp, website Chatfunctie of telefoon, in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten, gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden, contact met u te kunnen opnemen en alle overige benodigde acties om uw verzoek of klacht te kunnen afhandelen. De aldus verkregen gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar.
 • Gegevens over uw klik- en zoekgedrag in verband met uw bezoek aan onze website, bewaren we maximaal 26 maanden. – Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, behalve wanneer met de camera’s een incident is geregistreerd. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Delen van persoonsgegevens met derden Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping Beringerzand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@horsebackholidays.nl

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Recreatiepark Beringerzand BV 
Heide 5
5981 NX Panningen

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klaar om te genieten ?

Boek nu snel zonder extra kosten!

Ruiterskills verbeteren?

Boek meteen je instructieweekend

Je kunt bij ons terecht om je ruitervaardigheden op een nog hoger niveau te brengen. Gedurende een weekend gaan we in groepsverband actief aan de slag met verschillende thema’s rondom ruitervaardigheden.

Scroll naar boven